Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, jako dodavatel splňujeme požadavky finanční a ekonomické způsobilosti podle § 55.

Společnost BauTherm EU s.r.o. Vám ručí, že zaplatíte jen za odvedenou práci. U nás neplatíte žádnou zálohovou částku předem. Svým zákazníkům vystavujeme dílčí měsíční faktury ve výších, které jsou odsouhlaseny investorem.

 

bautherm-logo