Společnost BauTherm EU s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 504089224 u ALLIANZ pojišťovny a. s., kde je pojištěna z odpovědnosti za škody způsobené provozní činností a vadou výrobku. Limit pojistného plnění je stanoven ve výši 10 000 000,- Kč.

Certifikát-Allianz1