Společnost BauTherm EU s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603388047 u Kooperativy a. s., kde je pojištěna z odpovědnosti za škody způsobené provozní činností a vadou výrobku. Limit pojistného plnění je stanoven ve výši 15 000 000,- Kč.

Certifikát-Kooperativa