Mezi hlavní činnosti naší stavební společnosti BauThermEU s.r.o. patří zateplení fasád. Díky širokému sortimentu v zateplovacích systémech jsme Vám schopni nabídnout velkou škálu provedení zateplení vašeho bytového, panelového a rodinného domu nebo komerčních či jinak využívaných objektů. Spolupracujeme jenom s certifikovanými dodavateli materiálů, a proto Vám ručíme za nejvyšší kvalitu.

Proč zateplovat

Pokud se rozhodnete využít našich odborných služeb v zateplování fasád vašeho rodinného, bytového nebo panelového domu, tak vám garantujeme:

  • možnost úspor 30 – 60% nákladů na vytápění
  • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
  • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
  • prodloužení životnosti fasády
  • ochrana životního prostředí

Snížení nákladů

Elektroline, Praha 4Jednorázovou investicí do zateplení snížíte trvale náklady vynaložené na spotřebu energie na vytápění. Tyto náklady přitom tvoří někdy až 70 % nákladů na provoz vašeho domu.  Nezateplenou střechou unikne 30 % veškeré tepelné energie, tedy třetina peněz, které na topení vynakládáte.

Díky nízkým tepelným ztrátám můžete v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezonu a tedy snížit celkové náklady na vytápění.

Zateplovací systém sníží pohyby v konstrukci, které vznikají rozdílem teplot, v jejichž důsledku vznikají mikrotrhlinky. Zateplení také zabrání tzv. karbonataci betonu panelových budov a tím prodlužuje jejich životnost a následně tím snižuje náklady na jejich opravu.

Návratná investice

Zateplení fasád je návratná investice. Tato investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá. V případě, že má váš dům obvodový plášť z plných cihel tl. 0,45 m a použijeme zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 10 cm tak orientační úspora energie na 1 m2 je 0,34 GJ/rok. Při orientační ceně zemního plynu 457,- Kč/GJ se jedná o roční úsporu 155,- Kč/m2 a při elektrické akumulační energie 648 Kč/GJ se jedná o úsporu 220,- Kč/m2.

Návratnost investice do zateplení je tedy 6,5 roku při zemním plynu a 4,5 roku u akumulační elektrické energie. Ve skutečnosti se návratnost urychlí díky neustálým rostoucím cenám energií.

Ochrana životního prostředí

Zateplením obvodového pláště, střechy a suterénu zároveň snížíme emise skleníkových plynů. Už jenom 1 m3 pěnového polystyrenu ušetří až 50 kg emisí CO2 za rok. Zateplovací systémy jsou recyklovatelné.2

 Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách

Zateplením konstrukce se posune rosný bod dále k vnějšímu okraji konstrukce a na stěnách se nesráží vodní pára. Tím se sníží či vyloučí riziko vzniku plísní na stěnách.

Zateplovací systém nám zajistí souvislé překrytí všech tepelných mostů (betonové překlady a věnce, velké spáry) a tím zamezí výskytu vzniku plísní. Uvedené informace souvisí se zateplením vnější strany domu. U zateplení z vnitřní strany se rosný bod přesouvá do konstrukce a tím se zvyšuje i její namáhání.