• provedené práce: zateplení fasády, nátěr fasády, hydroizolace spodní stavby, okapový chodníček, nové hromosvody
  • použitý materiál: Baumit