Provedené práce: lokální opravy povrchů, nátěr fasády
Použitý materiál: KEIM