• Provedené práce: oprava historických omítek a okrasných prvků
  • Použitý materiál: Cemix, Stachema